Septembar- Oktobar obuke za 30 domaćica na temu proizvodnja povrća,začinskog i mikro bilja prema potrebama lokalnog tržišta.

KRATKI LANCI U ISHRANI HRANA SA MALIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Septembar- Oktobar obuke za 30 domaćica na temu proizvodnja povrća,začinskog i mikro bilja prema potrebama lokalnog tržišta.

KRATKI LANCI U ISHRANI HRANA SA MALIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

 

Poštovane domaćice ,

u koliko imate želju i uslove  da proširite posao na gazdinstvu u smeru organizovane proizvodnje povrća i začinskog bilja  prema potrebama lokalnog tržišta, koje pored Kosjerića obuhvata planinski centar Divčibare, prijavite se na obuke.

U okviru projekta za podsticanje ženskog preduzetništva na selu , a na temu proizvodnje u plastenicima za 30 domaćica omogućićemo obuke od strane domaćina- primera prakse iz regiona, koji godinama rade i distribuiraju povrće i voće iz plastenika.. Kao novinu posebno naglašavamo proizvodnju mikro bilja koje je jako popularno u turističkoj industriji, odnosno HOREKA grupaciji .

Pored primera prakse na obukama će učestvovati i predstavnici Ministarstva Poljoprivrede koji će dati jasne smernice za subvencionisanu nabavku plastenika i prateće opreme, a očekujemo i od Opštine Kosjerić da učestvuje u finansiranju prvih 2000m2 plastenika. Trenutno na terenu(Divčibare Kosjerić) ispitujemo potrebe hotela ,restorana , trgovina.., za količinama, vrstama sirovih namirnica koje bi domaćice mogle proizvoditi u novim plastenicima. Nakon obuka želimo  uz odgovarajuće uslove omogućiti grupi domaćica da dobiju plastenike i opremu ,krenu u proizvodnju uz ugovorene aranžmane sa hotelima i drugim direktnim potrošačima.

Do sada smo anketirali preko 30 objekata u Kosjeriću i na planinskom centru Divčibare i utvrdili veliku zainteresovanost istih za sirove proizvode koji imaju „identitet“ .Bitno je za korisnike  da proizvodi  mogu od momenta ubiranja za jedan sat stići do sabirnog centra o odmah zatim  i do potrošača. Ono što veliki potrošači  naglašavaju kao prepreku u saradnji sa malim gazdinstvima jeste kontinuitet u sndbevanju. Kroz projekat želimo predstaviti model transfer stanice za predaju i dalju distribuciju do potošača svežih poljoprivrednih proizvoda.  Količine i vrste predatih proizvoda biće dostupne za potraživanje putem elektronske prodavnice.

O ovim problemima i mogućnostima sa druge strane govorićemo na tribinama koje će se održati u Etno selu Gostoljublje krajem septembra. Prijave domaćica vršiće se putem elektronskog  upitnika u periodu  od 15 do 20 septembra.

Nakon pregleda prijava domaćice će biti obaveštene o datumu održavanja.

POGLEDAJTE

PRIMER PRAKSE MIKROBILJE LINK

 

PROJEKAT JE PODRŽALA USA AMBASADA U BEOGRADU

 

 

 

 

Add Comment

Your email is safe with us.

Prijavite se Naša kooperativa

Molimo unesite tačne podatke. Podaci će biti verifikovani putem maila

Reset Your Password